61 sz. B kategóriás gyakorló tesztlap
A megengedett hibapontok száma: 10
1. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezéseket ellenőrizni?
a) Legalább a napi elindulás előtt
b) Minden elindulás előtt
c) Két-három naponta
Pontszám: 1
2. Vezethet-e gépjárművet az, aki gyógyszert szed?
a) Igen, minden további káros következmény nélkül
b) Nem, mert minden gyógyszer hátrányosan hat a vezetési képességre
c) Bizonyos gyógyszerek szedése esetén nem; erről ki kell kérni a kezelőorvos véleményét
Pontszám: 1
3. Mi a helyes magatartás rendbontó, szabálytalankodó partnerrel való találkozás esetén?
a) Igyekszik eltávolodni a rendbontó közeléből
b) Nem veszi figyelembe a szabálytalankodó magatartását
c) Igyekszik megleckéztetni a rendbontót
Pontszám: 1
4. Mikor hagyhatja figyelmen kívül a közúti jelzések utasításait vagy tilalmát?
a) Ha a jelzés véleménye szerint ellentmond a közúti közlekedés logikájának
b) Ha ez a forgalom biztonságát és zavartalanságát nem sérti
c) Ha a rendőr erre utasítást ad
Pontszám: 1
5. Mekkora a személygépkocsik megengedett legnagyobb sebessége az autóúton?
a) 120 km/h
b) 110 km/h
c) 90 km/h
Pontszám: 1
6. Találkozhat-e egyirányú forgalmú úton a menetiránnyal szemben közlekedő, megkülönböztető jelzéseit használó gépjárművel?
a) Igen, bármely időpontban
b) Csak 22-06 h között
c) Nem
Pontszám: 1
7. Mit kell tennie akkor, ha vezetés közben elfárad?
a) Pár perces testmozgással felfrissíti magát
b) Kissé csökkenti a jármű sebességét
c) Valamilyen üdítőitalt fogyast
Pontszám: 1
8. Miért balesetveszélyes, ha a kerekek fékezéskor nem gördülnek, hanem állóra fékeződnek (blokkolnak)?
a) Mert a fékút többszörösére növekszik
b) Mert a gépkocsi kifarolhat, mivel a csúszó kerekek elvesztik ellenállásukat az oldalerőkkel szemben
c) Mert a fékhatás nagymértékben csökken
Pontszám: 1
9. Hogyan változik a vezető látása a jármű sebességének növelésével?
a) Nagy sebességgel haladva csak a közeli tárgyakat látja élesen, távolra csak homályosan lát
b) Nagy sebességgel haladva csak a távoli tárgyak képe éles, a közeli tárgyak képe elmosódik
Pontszám: 1
10. Mikor szabad hirtelen fékezni?
a) Csak akkor szabad, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi
b) Csak akkor szabad, ha az Ön mögött haladó jármű helyes követési távolságot tart
Pontszám: 1
11. Mit jelez ez a tábla?
a) Az útkereszteződésben a járműnek elsőbbsége van a keresztező úton érkező járművel szemben
b) Személygépkocsiknak javasolt útirány
c) Az útkereszteződésben a nyíl által jelzett egyenes irányban kell továbbhaladni
Pontszám: 1
12. Személygépkocsijával behajthat-e a táblával megjelölt útra?
a) Igen
b) Csak célforgalomból
c) Nem
Pontszám: 1
13. Lakott területen belül mekkora lehet a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatti személygépkocsija legnagyobb sebessége a jelzőtáblával megjelölt útszakaszon?
a) 70 km/h
b) 60 km/h
c) 50 km/h
Pontszám: 1
14. Mit jelez ez a tábla?
a) Az úttest a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van
b) Az úton a domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott
c) A gödrös, rossz állapotú úttesten az alacsony járművek alja fennakadhat
Pontszám: 1
15. A táblával jelölt úton kell-e számítania az úttesten közlekedő lovas kocsira?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
16. Mire kell számítania, a táblával jelzett helyen?
a) A kerékpáros a kerékpárról leszállva gyalogosként fogja keresztezni az úttestet
b) Az úton a kerékpárosok a gépkocsikkal szemben, egy külön elválasztott sávban haladnak
c) Az úttesten jelentős kerékpáros-forgalom van
Pontszám: 1
17. Mit jelez ez a tábla?
a) Az úton jelentősebb emelkedő van
b) Az út meredek oldalkiképzésű partszakaszon van kialakítva
c) Az útpálya oldaliányú dőlését
Pontszám: 1
18. Elszállíthatják-e gépkocsiját a táblával megjelölt helyről, ha ottléte akadályozza az áruszállító jármű beállását?
a) Igen, a nap bármely szakában
b) Igen, ha a kiegészítő táblán feltülntetett időszakon és távolságon belül várakozik ott
c) Nem
Pontszám: 1
19. A ki- és beszállás idejére megállhat-e járművével az ilyen útburkolati jelen?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
20. Milyen jelzés következik a villogó sárga fény után?
a) Piros fény
b) Piros és sárga együtt
c) Folyamatos sárga fény
Pontszám: 1
21. Ön a személygépkocsit vezeti. Elsőbbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 3
22. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a jelzőtábla nem tiltja, bekanyarodhat-e balra ennél a jelzésnél?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 3
23. Mi a teendője a képen látható forgalmi helyzetben, ha a tanulókocsit vezeti?
a) Csökkenti az addig tartott követési távolságot, hogy a nagy távköz ne csábítsa sávváltoztatásra a sárga gépkocsit
b) Figyelemmel kíséri a sárga gépkocsi irányváltoztatási szándékát, és szükség esetén csökkenti járműve sebességét
Pontszám: 3
24. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Kell-e számítania jobbról érkező járműre?
a) Igen
b) Általában nem
c) Soha
Pontszám: 3
25. Folytathatja-e egyenesen az útját a tanulókocsi az ábrázolt forgalmi helyzetben?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 3
26. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkereszteződésben?
a) A "B" jelű gépkocsi után, az "A" jelű jármű előtt
b) Az "A" és a "B" jelű járművek előtt
c) Az "A" és a "B" jelű járművek után
Pontszám: 3
27. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
a) Igen, az "A" jelű villamos részére
b) Igen, a "B" jelű motorkerékpár részére
c) Nincs
Pontszám: 3
28. Ön a tanulókocsival balra kíván kanyarodni. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a) Az "A" jelű másik személygépkocsi
b) Az Ön tanulógépkocsija
Pontszám: 3
29. Melyik jármű részére kell elsőbbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a) Csak az "A" jelű személygépkocsi részére
b) Csak a "B" jelű tehergépkocsi részére
c) Az "A" és "B" jelű járművek részére egyaránt
Pontszám: 3
30. Kell-e elsőbbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a) Igen, az "A" jelű gépkocsi részére
b) Igen, a "B" jelű gépkocsi részére
c) Nem
Pontszám: 3
31. Milyen oldaltávolságot célszerű tartani kerékpáros előzésekor?
a) Kb. egy kocsiszélességnyi oldaltávolságot, mert a kerékpáros iránytartása bizonytalan
b) Kis oldaltávolságot, mert a kerékpáros sebessége csekély
c) Az előzésnél szokásos fél kocsiszélességnyi oldaltávolságot
Pontszám: 1
32. Mikor térhet vissza menetirány szerinti jobb oldalra, ha személygépkocsival országúton előz?
a) Amikor a bal oldali külső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje
b) Amikor a belső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje
c) Amikor a jobb oldali külső visszapillantó tükörben feltűnik a megelőzött jármű eleje
Pontszám: 1
33. Forgalmas úton előzésbe kezd. Milyen magatartást kell tanusítania a szembejövő iránt?
a) Anélkül hogy akadályozná, kis mértékben zavarhatja
b) Legfeljebb oly mértékben kényszerítheti kitérésre és lassításra, amely még nem okoz balesetet
c) Nem zavarhatja
Pontszám: 1
34. Szabad-e kikerülni a megkülönböztető fényjelzést használó gépjárművet?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
35. Ráhajthat-e vasúti átjáróra, ha a félsorompó rúdja nyitott állapotban van, de a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad?
a) Kellő körültekintés mellett igen
b) Nem
Pontszám: 1
36. Az elsőbbségről való lemondást minden esetben el kell-e fogadni?
a) Igen, mert ezzel gyorsítható a forgalom
b) Igen, mert ilyenkor a partneré a felelősség
c) Nem, csak akkor, ha meggyőződtünk saját magunk és partnereink biztonságáról is
Pontszám: 1
37. Kell-e irányjelzést adni másik útra történő bekanyarodáskor?
a) Igen, minden esetben
b) Igen, kivéve a körforgalomba behajtást
c) Nem
Pontszám: 1
38. Figyelembe kell-e venni az egyirányú forgalmú úton az ellenirányban kijelölt autóbusz-forgalmi sávot a besorolás szempontjából?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
39. Két várakozó gépkocsi közé kíván hátramenetben beállni. Kényszerítheti-e a gyalogost megállásra vagy visszalépésre, ha ő az Ön járműve mögött lépett az úttestre?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
40. Melyik sebességfokozattal célszerű indulni - a gépkocsi terhelési állapotától fügetlenül - a tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében?
a) Az I. sebességfokozattal, a tengelykapcsolót rövid ideig csúsztatva
b) Az I. sebességfokozattal, a tengelykapcsolót hosszabb ideig csúsztatva
c) A II. sebességfokozattal, a tengelykapcsolót hosszabb ideig csúsztatva
Pontszám: 1
41. Köteles-e irányjelzéssel jelezni a megállási szándékot?
a) Igen
b) Csak akkor, ha a megállás irányváltoztatással jár
c) Nem
Pontszám: 1
42. Lakott területen kívül köteles-e előzés elött hangjelzést adni?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
43. Megállhat-e járművével kapukijáró előtt?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
44. Járhat-e veszéllyel, ha éjjel, jól megvilágított útról egy rosszul megvilágított utcába hajt be a gépkocsijával?
a) Igen, mert a szeme csak fokozatosan képes alkalmazkodni a rosszabb világításhoz
b) Nem, ha a gépkocsi világítása megfelelő
c) Nem, mert a szeme gyorsan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz
Pontszám: 1
45. Hol szabad tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni?
a) Csak lakott területen belül
b) Csak lakott területen kívül
c) Lakott területen kívül és belül egyaránt
Pontszám: 1
46. Tovább közlekedhet-e, ha azt észleli, hogy meghibásodott az üzemifék-berendezés?
a) Igen
b) Legfeljebb olyan helyig, ahol a hiba elhárítható
c) Nem
Pontszám: 1
47. Mi a legfontosabb teendője, ha éjszaka egy forgalmas útszakaszon elsőként érkezik egy személyi sérüléssel járó baleset színhelyére?
a) Azonnal továbbhalad, hogy segítőtársakat keressen a mentéshez és az elsőbbségnyújtáshoz
b) Félrehúzódva kell megállnia, és egy újabb baleset elkerülése érdekében gondoskodnia kell a helyszín biztosításáról
c) Az úttesten keresztbe fordulva kell megállnia, és azonnal meg kell kezdenie az elsőbbségnyújtást
Pontszám: 1
48. Helyes íven kanyarodik-e az ábrán látható gépkocsi?
a) Igen, mert a lehető legnagyobb sugarú íven halad, ezért a kisodródás veszélye kisebb
b) Nem, mert könnyen átcsúszhat a felezővonalon
c) Nem, mert ha szembe jármű jön, könnyen ütközhetnek
Pontszám: 1
49. Útburkolati jellel jelölt, párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten elhaladhat-e segédmotoros kerékpárjával az ugyanazon forgalmi sávon belül közlekedő személygépkocsi mellett?
a) Igen
b) Nem
Pontszám: 1
50. A motorból, hajtóműből leeresztett fáradt olajat...
a) össze kell gyűjteni további hasznosítás végett
b) ki lehet önteni, mivel a környezetet nem szennyezi
c) a szabadban kell elégetni, hogy a környezetet tovább ne szennyezze
Pontszám: 1
51. Üzemeltetheti-e tovább a motort, ha az olajnyomást jelző lámpa világít?
a) Igen, a legközelebbi szervizig
b) Csak kétütemű motor esetében
c) Nem
Pontszám: 1
52. Ha a motor üzemmeleg, le szabad-e venni a zárt rendszerű hűtő zárósapkáját?
a) Igen, de csak akkor, ha előbb a kiegyenlítőtartályról a zárósapkát eltávolítottuk
b) Nem, mert a hirtelen nyomásesés miatt a hűtőrendszer megsérülhet
c) Nem, mert a hűtőrendszerben túlnyomás van, így a kicsapódó forró folyadék és gőz égési sérülést okozhat
Pontszám: 1
53. Ha a tengelykapcsolónak nincs holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltómű közötti kapcsolat...
a) nem tökéletes, a tengelykapcsoló csúszik
b) nem szakítható meg, a tengelykapcsoló nem old
c) csak részben szakítható meg, a sebességváltás ezért zajos
Pontszám: 1
54. Milyen folyadék tölthető a féktartályba?
a) Az évszaktól függően nyári vagy téli fékfolyadék
b) Bármilyen, éppen kapható fékfolyadék
c) Lehetőleg a fékrendszerben levő folyadékkal megegyező
Pontszám: 1
55. Befolyásolja-e a motor tüzelőanyag-fogyasztását, ha a gumiabroncsok levegőnyomása kisebb az előírtnál?
a) Igen, a fogyasztás növekszik
b) Igen, a fogyasztás csökken
c) Nem, a fogyasztás nem változik
Pontszám: 1